Празникът на х. Левски привлече над 70 туриста


Публикувана на 30.07.2018


Празникът на х. Левски привлече над 70 туриста

На 28 и 29 юли се състоя традиционния празник на х. Васил Левски. Над 70 туриста от Карлово и страната опитаха вкусният курбан дарен от Делко Шойлеков

На 28 и 29 юли се състоя традиционния празник на х. Васил Левски. Над 70 туриста от Карлово и страната опитаха вкусният курбан дарен от Делко Шойлеков и Иван Моллов. Състоя се и кратко тържество с приветствия от Зам. Председателя на ТД Христо Лалев и секретаря Ангел Рунташки. Забавната викторина предизвика много усмивки и добро настроение. Вечерта продължи с туристически песни и народни танци.
Химикал и брошура бяха осигурени от ТД за всички.ТД "Васил Левски" Карлово, 4300 ул. Водопад 33, Телефон: +359 896 68 85 23

Facebook страница


Copyright © 2019