За пръв път флагът на ТД Васил Левски Карлово се развя на базовия лагер на Еверест


Публикувана на 18.11.2018


За пръв път флагът на ТД Васил Левски Карлово се развя на базовия лагер на Еверест

Членове на ТД организираха втората половина на октомври 2018 г. екпедиция до базовия лагер на Еверест в Непал на 5365 м. Групата от 7 туриста успешно премина 65 километровото трасе /в едната посока/ и обратно от летището в Лукла /2800 м/ до базовия лагер на Еверест /5365 м/ за 10 дни.

Членове на ТД организираха втората половина на октомври 2018 г. екпедиция до базовия лагер на Еверест в Непал на 5365 м. Групата от 7 туриста успешно премина 65 километровото трасе /в едната посока/ и обратно от летището в Лукла /2800 м/ до базовия лагер на Еверест /5365 м/ за 10 дни. Всеки ден групата изминаваше над 10 км. при надморска височина над 3000 м.
Една от задачите изпълнена също успешно бе и ремонта на мемориалната плоча  на Христо Проданов поставена там от карловеца Христо Енков.
Интересна среща на групата се състоя на летището в Катманду с Мингма шерма - ръководил търсенето на Боян Петров и най-младия алпинист покорил на 32 години всички осемхилядници от първи път.
 ТД "Васил Левски" Карлово, 4300 ул. Водопад 33, Телефон: +359 896 68 85 23

Facebook страница


Copyright © 2021