Над 100 приятели на хижа Левски празнуваха 90-годишнината от нейното откриване


Публикувана на 08.08.2016


Над 100 приятели на хижа Левски празнуваха 90-годишнината от нейното откриване

Тържеството започна в събота в 18.30 с кратко слово на зам.председателя на ТД В.Левски Христо Тахчиев, който благодари на присъстващите.

Прочетен бе и поздравителен адрес от Секретаря на БТС - г-н Удев.
Присъстващите приветства и Теодор Шойлеков -Председател на Общински съвет - Карлово
Приветствия поднесоха Васил Чардаклиев - син на първият касиер на дружеството от далечната 1902 г. и Маргарита Златарева - дъщеря на първият председател на обединеното
дружество 1924-1948 г.
Грамоти получиха заслужилите за развитието на туризма в Карлово и за подобряване условията на хижа Левски.
Последваха и няколко музикални изпълнения на живо.
Всички присъстващи получиха за спомен юбилейни рекламни материали.
Вечерта продължи с музика и танци.

В неделя в 10 часа бе осветен и празничния курбан, даван по традиция от Делко Шойлеков и д-р Иван Моллов.
Беше много вкусен и всички го харесаха.

 ТД "Васил Левски" Карлово, 4300 ул. Водопад 33, Телефон: +359 896 68 85 23

Facebook страница


Copyright © 2019