Туристи от цялата страна почетоха празника на хижа Равнец


Публикувана на 20.10.2016


Туристи от цялата страна почетоха празника на хижа Равнец

Близо 100 туристи от Пловдив, Стара Загора, Раднево и Карлово се включиха през целия ден в традиционния празник на х. Равнец организиран от карловското туристическо дружество "В. Левски".

Председателят на дружеството Коста Копарански поздрави присъстващите и им пожела много здраве и нови успехи в туристическото поприще. След няколкото български хора последваха развлекателни игри и викторина с награди, в които се включиха много от участниците.
 
Най-голямата група гости на празника бе ТД Раднево - 15 човека с водач Диана Тодорова.
Най-малкия участник Кристияна Лалева на 8 години награди всички присъстващи с шапка с логото на хижа Равнец.
 ТД "Васил Левски" Карлово, 4300 ул. Водопад 33, Телефон: +359 896 68 85 23

Facebook страница


Copyright © 2019